FOTOFACTOR
OPLEIDING
fotografie workshops
info@fotofactor.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Vragen en inschrijvingen zijn alleen mogelijk via email: info@fotofactor.nl


Inschrijving, plaatsing en aandachtspunten
Deelnemers van een workshop tot een leeftijd tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger of daarmee bewijsbaar in te stemmen.

Deelname aan een workshop is pas mogelijk als wij de gehele betaling ontvangen hebben. Plaatsing voor een workshop geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling met persoonlijke gegevens en vermelding over welke workshop het gaat.

Fotofactor behoudt zich het recht voor een workshop door een andere – dan eerder genoemde – docent te laten geven evenals om een workshop bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. Uiterlijk drie weken voor de 1e workshopdag ontvangt de deelnemer dan een bericht.

Indien door onvoldoende inschrijvingen de workshop op een bepaalde datum geen doorgang kan vinden kunt u kiezen uit een andere datum, wanneer dat niet mogelijk is wordt het betaalde bedrag binnen 21 dagen weer op uw rekening terugbetaald.

Annulering van workshops en restitutie van betaling fotoworkshop
In geval van betaling heeft de deelnemer 7 werkdagen bedenktijd om de workshop kosteloos te annuleren, mits de deelnemer nog niet aan de workshop heeft deelgenomen.

Tot maximaal 3 weken vóór aanvang van de workshop kunnen workshops door de inschrijver worden geannuleerd. Bij annulering is € 15,00 inschrijfgeld verschuldigd. Dit wordt verrekend met het al betaalde bedrag.

Binnen 3 weken vóór aanvang van de workshop is, in verband met het inplannen en doorgang van workshops, annulering niet meer mogelijk en wordt geen bedrag meer terugbetaald. Slechts bij hoge uitzondering is binnen deze termijn gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Wanneer de deelnemer de workshopdagen niet bijwoont of mist dan kunnen deze uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in de betreffende workshopperiode of een eventuele vervolgworkshop worden ingehaald. We geven geen restitutie van het geld vanwege het niet bijwonen of missen van de workshops.

Niet of niet tijdige betaling
Bij het niet of niet tijdig betalen van de workshop heeft de deelnemer geen recht om de workshop te volgen.

Portretrecht en copyright
Fotofactor kan gebruik maken van foto's van en gemaakt door cursisten voor publiciteitsdoeleinden op o.a. de website, brochures etc. Door inschrijving verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met eventuele publicatie van dit materiaal. Tegen publicatie kan bezwaar gemaakt worden. Fotofactor zal zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Aansprakelijkheid
Fotofactor is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan de workshop, het handelen of nalaten van medecursisten en/of andere personen die door of vanwege Fotofactor te werk zijn gesteld tenzij aan Fotofactor opzet of grove schuld kan worden verweten.

Fotofactor is niet aansprakelijk voor schade wegens vermissing, verlies en/of diefstal dan wel schade aan (persoonlijke) eigendommen of goederen.